Rozvrh hodin výtvarného oboru 2018-2019 p. uč. Brázdová

viz obr.

Rozvrh hodin výtvarného oboru 2018-2019 p. uč. K. Hurník - Zachrle

viz obr.

přijímací řízení 2018 - 2019 obecné informace

Když máte u osobního čísla vašeho dítěte napsáno ANO:
Vaše dítě bylo přijato ke studiu v naší Základní umělecké škole. V nejbližších dnech vám přijde pokyn k zaplacení úplaty za vzdělání (školného) na mailovou adresu, kterou jste uvedli v přihlášce. Z důvodu velkého počtu uchazečů o studium v naší škole Vás laskavě prosíme o uhrazení této částky do 15. 6 2018.
Rozhodující pro konečné přijetí Vašeho dítěte ke studiu je včasná platba školného. V opačném případě nabídneme místo dalším zájemcům v pořadí.
Rozvrhy výtvarného oboru budou zveřejněny 10. 6. 2018 na webu školy.

Když máte u osobního čísla vašeho dítěte napsáno Přijat do kurzu Veselé barvičky:
Vaše dítě bylo přijato do kurzu hromadné výuky, který pořádá naše škola v rámci doplňkové činnosti školy. Kurz probíhá od října do května každý čtvrtek 13:20 – 14:35 v prostorách školy a učí zde naši pedagogové.

Když máte u osobního čísla vašeho dítěte napsáno Náhradník:
Vaše dítě splnilo podmínky přijímacího řízení (talentová zkouška), avšak vzhledem ke kapacitnímu omezení školy jej nemůžeme v tuto chvíli pro školní rok 2018/2019 přijmout. Vaše dítě bylo zařazeno do skupiny náhradníků, které v případě uvolněného místa ve škole budeme ihned kontaktovat. Kapacitu školy stanoví zřizovatel - Jihomoravský kraj.

Pokud bylo vaše dítě přijato, ale rozhodnete se, že nenastoupí, dejte nám prosím vědět na
zuskapralovegmail.com abychom mohli oslovit náhradníky, děkujeme.

Jana Sapáková, ředitelka školy

Výsledky přijímacího řízení 2018-2019 výtvarný obor

osobní číslo   přijat  
osobní číslo   přijat  
4001   přijat do kurzu Veselé barvičky  
4002   náhradník  
4003   přijat do kurzu Veselé barvičky  
4004   náhradník  
4005   ANO  
4006   přijat do kurzu Veselé barvičky  
4007   přijat do kurzu Veselé barvičky  
4008   přijat do kurzu Veselé barvičky  
4009   náhradník  
4010   přijat do kurzu Veselé barvičky  
4011   přijat do kurzu Veselé barvičky  
4012   ANO  
4013   náhradník  
4014   náhradník  
4015   náhradník  
4016   náhradník  
4017   ANO  
4018   přijat do kurzu Veselé barvičky  
4019   přijat do kurzu Veselé barvičky  
4020   ANO  
4021   ANO  
4022   ANO  
4023   náhradník  
4024   ANO  
4025   ANO  
4026   náhradník  
4027   náhradník  
4028   ANO  
4029   ANO  
4030   ANO  
4031   ANO  
4032   přijat do kurzu Veselé barvičky  
4033   náhradník  
4034   náhradník  
4035   náhradník  
4036   přijat do kurzu Veselé barvičky  
4037   náhradník  
4038   náhradník  
4039   ANO  
4040   přijat do kurzu Veselé barvičky  
4041   náhradník  
4042   ANO  
4043   přijat do kurzu Veselé barvičky  
4044   ANO  
4045   ANO  
4046   přijat do kurzu Veselé barvičky  
4047   ANO  
4048   přijat do kurzu Veselé barvičky