Základní umělecká školaVítězslavy KaprálovéPalackého 70, 612 00 Brno
 

VIVO - spolek rodičů a přátel ZUŠ V. Kaprálové Brno

Vážení rodiče a přátelé školy,
VIVO – spolek rodičů a přátel ZUŠ V. Kaprálové Brno působí
při ZUŠ od roku 1996.
VIVO podporuje zkvalitňování výuky, motivaci žáků, pořádání kulturních akcí a snaží se, aby se škola dostala do širokého povědomí veřejnosti.

Spolek finančně přispívá na:
* pronájmy koncertních sálů a divadel žákům hudebního, tanečního oboru a LDO
* pronájmy prostorů pro vernisáže a výstavy žáků výtvarného oboru
* dárky pro absolventy
* drobné opravy nástrojů
* nákup spotřebních materiálů žákům výtvarného oboru
* startovné žákům, kteří reprezentují školu na národních i mezinárodních soutěžích.

Finanční prostředky, které spolek VIVO získává právě od Vás, rodičů a přátel školy,
jsou použity výhradně pro děti navštěvující naši školu.
A proto Vás i ve stávajícím školním roce prosíme o spolupráci a finanční podporu našich aktivit.

Těm z Vás, kteří by chtěli uplatnit dar pro spolek VIVO ke snížení základu daně, na požádání rádi vystavíme potvrzení o přijetí finančního daru. Budeme Vám vděční za finanční dar v jakékoli výši.
Případné informace na vivozus-vk.cz
Váš dobrovolný finanční příspěvek můžete předat třídnímu učiteli Vašeho dítěte
nebo na transparentní účet spolku VIVO:
2900316165/2010
(Fio banka)
Děkujeme za ochotu, za Vaše finanční příspěvky a dary
a těšíme se na spolupráci s Vámi v tomto školním roce.

Za spolek VIVO a jeho výbor
Markéta Šmerdová, předsedkyně
smerdovamargmail.com
Pavel Borský, člen výboru za pedagogický sbor
borskyzus-vk.cz

Tel.: 541 213 946

Koncert pro VIVO

Při škole působí spolek VIVO. Smyslem činnosti spolku je podpora kulturních a vzdělávacích aktivit školy. Koncert pro VIVO se koná 23. 11. 2017 v 18 hod. Na koncertě budete podrobně seznámeni s činností spolku. Srdečně zveme!

Za spolek Vivo
Markéta Šmerdová
Pavel Borský

VIVO - informační letáček

viz přiložený soubor

ZUŠ  - Vítězslavy Kaprálové © 2012