Základní umělecká školaVítězslavy KaprálovéPalackého 70, 612 00 Brno
 

Dlouhodobé projekty

Podvečery se starou hudbou ve Freskovém sále Staré radnice v Brně

Vystoupení Mladých tanečníků na nádvoří Staré radnice a v Mahenově divadle

Slavnostní koncerty v Konventu Milosrdných bratří

Výstavy v Malé Královopolské galerii a ve foyeru Mahenova divadla

Charitativní koncerty pro Vážku (pro Alzheimerovskou společnost Diakonie ČCE, Brno)

Výchovné koncerty pro MŠ   městské části Brno-Královo Pole a Brno-Řečkovice

Regionální spolupráce

Spolupráce s Úřadem městské části Brno-Královo Pole
(vystoupení na Erbovních slavnostech, předávání plaket významným spoluobčanům, Vánoční koncert pro seniory)

Spolupráce s Úřadem městské části Brno-Řečkovice (hudební vystoupení na vernisážích)

Dlouhodobá spolupráce se Společností Bohuslava Martinů

Spolupráce s Konzervatoří Brno (účast žáků na projektu Klavírní mládí)

Vystoupení sólistů s Filharmonií Brno

Spolupráce s Helfertovým komorním orchestrem

Spolupráce s orchestrem Mladí symfonikové města Brna

Akordeonové podvečery (spolupráce s brněnskými ZUŠ)

Družební spolupráce se ZUŠ Světlá nad Sázavou

Organizování okresních a krajských kol soutěží a přehlídek ZUŠ

Mezinárodní spolupráce

Sružební spolupráce se ZUŠ Eugena Suchoně Bratislava (Slovensko)
http://www.zusesuchona.bratislava.sk/

ZUŠ  - Vítězslavy Kaprálové © 2012