Základní umělecká školaVítězslavy KaprálovéPalackého 70, 612 00 Brno
 

VÝSLEDKOVÁ LISTINA MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽE PRO BOHEMIA OSTRAVA 2013

žáci ZUŠ V. Kaprálové

Zobcová flétna
I. kategorie
VICENEC Štěpán 1. místo Mgr. P. Feldmann
Fagot
I. kategorie
VICENEC Štěpán čestné uznání Mgr. P. Feldmann

II. kategorie
PLŠEK Adam 3. místo Mgr. P. Feldmann

Lesní roh
III. kategorie
SAPÁKOVÁ Hana 1. místo Mgr. M. Mrazík

VÝSLEDKOVÁ LISTINA ÚSTŘEDNÍHO KOLA NÁRODNÍ SOUTĚŽE V KOMORNÍ HŘE S PŘEVAHOU DECHOVÝCH NÁSTROJŮ DŘEVĚNÝCH

LIBEREC 2013
žáci ZUŠ V. Kaprálové

MUSICA ORNATIVA MINORE
1. místo
/J. Štětina, E. Kasanová, Š. Vicenec, M. Coufal/
Mgr. P. Feldmann

MUSICA ORNATIVA
1. místo
/Š. Vicenec, F. Šmerda, A. Plšek, V. Špaček/
Mgr. P. Feldmann

KVERTETO PŘÍČNÝCH FLÉTEN 2. místo
/A. Sáčková, F. Suchá, V. Machková, M. Kadlecová/
MgA. J. Něničková

P. uč. Pavel Feldmann získal diplom za vynikající pedagogickou práci.

Krajské kolo Národní soutěže ZUŠ MŠMT

Příčná flétna - hudební obor  
Sáčková Anna 2. místo   pí uč. T. Tomášková  
 
Fagot - hudební obor  
Vicenec Štěpán 1. místo   p. uč. P. Feldmann  
Plšek Adam 1. místo   p. uč. P. Feldmann  
 
Saxofon - hudební obor  
Jarolínová Anna 2. místo   p. uč. J. Klement  
 
Zobcová flétna - hudební obor  
Vigner Emma 1. místo   p. uč. P. Feldmann  
Štětina Jakub 1. místo   p. uč. P. Feldmann  
Vicenec Štěpán 1. místo   p. uč. P. Feldmann  
Šmerda Filip 1. místo   p. uč. P. Feldmann  
Kraftová Kat. Marie 1. místo   p. uč. P. Feldmann  
 
Lesní roh - hudební obor  
Sapáková Hana 1. místo   p. uč. M. Mrazík  
 
Bicí nástroje - hudební obor  
Pluskal Daniel 2. místo   p. uč. L. Krejčí  
Lexa Alan 2. místo   p. uč. L. Krejčí  

Mezinárodní soutěž Rakousko

klavír - hudební obor  
Jelínková Bohuslava 1. cena   pí uč. M. Jelínková  

Okresní kolo Národní soutěže ZUŠ MŠMT

Příčná flétna - hudební obor  
Kadlecová Magdaléna 1. místo   pí uč. T. Tomášková  
Sáčková Anna 1. místo   pí uč. T. Tomášková  
Vobořilová Denisa 3. místo   pí uč. T. Tomášková  
Šmerdová Gabriela Čestné uzn.   pí uč. T. Tomášková  
 
Klarinet - hudební obor  
Misař Ondřej 2. místo   p. uč. I. Pohanka  
 
Fagot - hudební obor  
Vicenec Štěpán 1. místo   p. uč. P. Feldmann  
Plšek Adam 1. místo   p. uč. P. Feldmann  
 
Saxofon - hudební obor  
Jarolínová Anna 1. místo   p. uč. J. Klement  
Zobcová flétna  
Pivoňková Lucie 2. místo   pí uč. D. Kovářová  
Šmerdová Anežka 2. místo   p. uč. T. Vorálek  
Vigner Emma 1. místo   p. uč. P. Feldmann  
Kasanová Emma 3. místo   p. uč. T. Vorálek  
Štětina Jakub 1. místo   p. uč. P. Feldmann  
Vicenec Štěpán 1. místo   p. uč. P. Feldmann  
Šmerda Filip 1. místo   p. uč. P. Fedmann  
Khemlová Natálie 3. místo   p. uč. P. Fedmann  
Kraftová Kat. Marie 1. místo   p. uč. P. Fedmann  
 
Lesní roh - hudební obor  
Sapáková Hana 1. místo   p. uč. M. Mrazík  
 
Sólový zpěv - hudební obor  
Dreveňaková Sabina 1. místo   pí uč. H. Jankovská  
Škárová Kateřina 2. místo   pí uč. J. Tajovská  
Bayerová Veronika 2. místo   pí uč. H. Jankovská  
Crháková Eliška 2. místo   pí uč. J. Tajovská  
Škárová Helena 1. místo   pí uč. J. Tajovská  
Valošková Veronika 2. místo   pí uč. J. Tajovská  
Otřísal Petr 2. místo   pí uč. H. Jankovská  
Kovářová Jana 2. místo   pí uč. H. Jankovská  
Sovová Kristýna 3. místo   pí uč. J. Tajovská  
 
Komorní zpěv - hudební obor  
Škárová Helena a Škárová Kateřina 1. místo   pí uč. J. Tajovská  
Bayerová Veronika a Sklenářová Hana 3. místo   pí uč. H. Jankovská  

Soutěž B. Martinů Polička

klavír - hudební obor  
Špaček Vojtěch 1. cena   pí. uč. G. Vorbová  
Špaček Ondřej 2. cena   pí. uč. G. Vorbová  

Přijetí na konzervatoř

Gratulujeme k přijetí na konzervatoř v Brně žákům:
Natálii Khemlové, obor hra na fagot – pedagogické vedení p. uč. Pavel Feldmann
Haně Sapákové, obor hra na lesní roh - pedagogické vedení p. uč. Milan Mrazík
Nicole Postránecké, obor tanec - pedagogické vedení pí uč. Hana Krčová
Tomáši Klímovi, obor tanec - pedagogické vedení pí uč. Hana Krčová
Veronice Gašparové, obor hra na kytaru - pedagogické vedení p. uč. Jiří Michálek

Mezinárodní soutěž Ostrava

akordeon - hudební obor  
Dvořáková Lucie Čestné uznání   p. uč. P. Zámečník  
Antlová Petra Čestné uznání   p. uč. P. Zámečník  

Ústřední kolo Národní přehlídky ZUŠ

výtvarný obor  
Cena poroty   pí uč. M. Brázdová  
Cena poroty   pí uč. M. Brázdová  

Ústřední kolo Národní soutěže ZUŠ MŠMT ve hře na dechové a bicí nástroje

Zobcová flétna    
Vigner Emma 1. místo   p. uč. P. Feldmann  
Vicenec Štěpán 1. místo   p. uč. P. Feldmann  
Šmerda Filip 1. místo   p. uč. P. Fedmann  
 
Fagot    
Vicenec Štěpán 1. místo   p.uč. P. Feldmann  
Plšek Adam 1. místo   p.uč. P. Feldmann  
 
Lesní roh    
Sapáková Hana 1. místo   p. uč. M. Mrazík  
 
Diplom za vynikající pedagogickou práci získal p. uč. Pavel Feldmann  
Diplom za vynikající kytarový doprovod získal p. uč. Jiří Michálek  

Celostátní soutěž Zlaté Slunce 2011

výtvarný obor  
1. cena   pí uč. M. Brázdová  
2. cena   pí uč. M. Brázdová  

Okresní kolo soutěžní přehlídky TO ZUŠ MŠMT

taneční obor  
Diplom za prostorové cítění získaly žákyně p. uč. Hany Krčové  

Diplomy učitelů

Diplom za vynikající pedagogickou práci získal p. uč. Pavel Feldmann
Diplom za vynikající kytarový doprovod získal p. uč. Jiří Michálek

ZUŠ  - Vítězslavy Kaprálové © 2012