Základní umělecká školaVítězslavy KaprálovéPalackého 70, 612 00 Brno
 

Karlovarský skřivánek 2017

Ve dnech 20-22. března 2017 se v Karlových Varech konalo celostátní kolo pěvecké soutěže Karlovarský skřivánek. Z naší školy soutěžili Kryštof Bína (ped. Pavel Borský) a Helena a Kateřina Škárovy (ped. Alena Feldmannová). V kategorii A2 získal výtečné 1. místo Kryštof Bína,v kategorii C2 získala Kateřina Škárová 3. místo a Helena Škárová 2. místo, v kategorii C1 získala 1. místo Helena Škárová. Mgr. Petr Feldmann získal mimořádnou cenu poroty za výborný klavírní doprovod.Všem gratulujeme a děkujeme za krásnou reprezentaci naší školy!

Podrobná reportáž z pera pana Ondřeje Škáry, doplněná o fotografie a akustické záznamy soutěžních vystoupení je k dispozici na: http://naspisecek.cz/obrovsky-uspech-zaku-nasi-zus-v-karlovych-varech/

KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY – 11/2012

O tom, že královopolská ZUŠ Vítězslavy Kaprálové zahájila školní rok v novém, jsme vás již prostřednictvím Královopolských listů informovali. Na počest této události byl ZUŠ uspořádán tematický koncert „Škola v novém kabátě“. Tímto způsobem chtělo vedení školy vyjádřit poděkování všem, kdo se na novém vzhledu budovy podíleli. Slavnostní příležitost si nenechali ujít ani zástupci městské části Královo Pole, z jejíhož rozpočtu byla oprava hrazena.V úvodu večera krátce promluvila ředitelka ZUŠ Jana Sapáková – připravenou měla krátkou esej na téma kabát. V její řeči nechybělo ani poděkování všem zúčastněným stranám za novou podobu ZUŠ. O rekonstrukci a poslání základní umělecké školy, která má v Brně tu nejlepší pověst, pohovořili také Roman Vykoukal, starosta Králova Pole, a 1. místostarostka Andrea Pazderová.V následujícím programu vystoupili jak žáci školy, tak jejich pedagogové.Budova, která nyní dostala novou tvář – díky níž už má také svou novou přezdívku „white house“ – byla postavená v roce 1903 a původně sloužila jako Měšťanská dívčí škola. Od roku 1913 (podle některých zdrojů od roku 1914) zde pak byla královopolská radnice. Ta měla do té doby sídlo na Mojmírově náměstí. V rámci stavebních prací byl tehdy na ni umístěn znak Králova Pole. Budova sloužila jako radnice 70 let - až do roku 1984. Pak zde bylo výpočetní středisko. Od roku 1993 v budově sídlí Základní umělecká škola.Od roku 2002 nese čestný název Základní umělecká škola Vítězslavy Kaprálové. Pojmenována je po talentované hudební skladatelce a dirigentce, královopolské rodačce,která zemřela v roce 1940 v exilu ve Francii. Bylo jí 25 let a byla uznávanou osobností své doby. Zanechala po sobě více než čtyři desítky vysoce ceněných hudebních děl.

Text a foto: (op)
Zdroj: http://www.kralovopole.brno.cz/

NEJLEPŠÍ ŽÁCI KRÁLOVOPOLSKÉ ZUŠ KONCERTOVALI NA JAMU

Ve slunečném květnovém nedělním odpoledni zaplnilo početné publikum Aulu Janáčkovy akademie múzických umění. Konal se zde koncert laureátů soutěží. Koncert zahájila teprve 7letá Emma Vigner, která získala 2. místo na celostátní soutěži ve hře na zobcovou flétnu. Posluchači dále vyslechli žáky hrající na fagot, lesní roh, příčnou flétnu, bicí nástroje, akordeon, klavír a zpěv. Mezi nimi bylo pět vítězů Národní soutěže ve hře na dechové nástroje (Adam Plšek, Filip Šmerda, Štěpán Vicenec – zobcová flétna i fagot a Hana Sapáková).Výkony mladých umělců ocenilo nadšené publikum velkými ovacemi.Za zvuků fanfár předala diplomy za vzornou reprezentaci a poděkování nejen žákům, ale také jejich učitelům ředitelka školy Jana Sapáková.

Květen 2012 (bor)

Slavnostní koncert k 55. výročí založení ZUŠ Vítězslavy Kaprálové

Slavnostní koncert se konal 24. 4. 2013 v Besedním domě a byl koncentrátem a přehlídkou toho nejlepšího, co se v této královopolské ZUŠ za ta léta urodilo.
Tóny Allegro maestoso Mendelssohnovy varhanní sonáty c-moll v provedení Ondřeje Špačka nás provázely cestou „Z Petrova ke Kaprálce“, při projekci filmu výtvarného oddělení.
Úvodní slovo pronesla ředitelka školy Jana Sapáková: „ … Všechny žáky vychováváme k lásce k umění a tříbíme jejich estetické cítění, jež se promítá i do mezilidských vztahů. I větší kolektiv zapálený pro stejnou věc, ovlivňuje jednotlivce, ovšem při individuální výuce na hudebním oboru vzniká mezi učitelem a žákem mnohem silnější pouto. Vznikají hluboká přátelství, jež přetrvávají dlouhá léta a dospělí žáci často svěřují svému pedagogovi svoje děti nebo dokonce i vnuky.…“
Posluchače krátce pozdravil i starosta městské části Brno Královo Pole Roman Vykoukal, který převzal záštitu nad tímto koncertem.
Dílo Vítězslavy Kaprálové připomněl úryvek z Vojenské symfonietty, při němž zatančily žákyně tanečného oboru. Život a osobnost Vítězslavy nám přiblížila vzpomínka její spolužačky v podání sester Antlových a Jany Veselé z dramatického oboru.
Vystoupení chlapeckého flétnového souboru Musica Ornativa, představitelů současné generace žáků školy, vneslo na koncert spojení dětské živosti s dokonalou sehraností a profesionálním hudebním výkonem.
Patricie Theimerová, bývalá žákyně p. Tanečkové, v doprovodu další bývalé žákyně a současné učitelky školy Marty Dembické přednesla svižné houslové Caprice od Wienawského.
Následoval Dvořákův Slovanský tanec v provedení pro dva klavíry a osm rukou, které patřily současným pedagogům školy Martinu Fišlovi, Petru Feldmannovi, bývalým žákům paní Vlkové, a Michaele Pidové a Martě Dembické.
K vrcholům první části koncertu patřilo vystoupení současného sólisty opery Národního divadla v Praze a bývalého absolventa školy Zdeňka Plecha ze třídy paní Evy Holíkové, který přednesl árii Vodníka z Dvořákovy Rusalky a Figarovu árii od Mozarta.
První část koncertu završilo vystoupení akordeonové Tango bandy La Chimenea pod vedením Ondřeje Zámečníka s provedením Piazzollovy skladby Michelangelo 70 v úpravě Petra Zámečníka.
Druhá část koncertu byla ve znamení spolupráce s orchestrem Mladých brněnských symfoniků pod vedením Gabriely Tardonové. Vystoupili s nimi sólisté – současní žáci školy.
Bohuslava Jelínková přednesla klavírní koncert A dur od W. A. Mozarta, Adam Plšek zahrál část Pauerova koncertu pro fagot a orchestr a Hana Sapáková hrála III. větu Straussova koncertu Es dur pro lesní roh a orchestr.
Pak se hlediště besedního domu zešeřilo a po promítacím plátně se rozběhlo Klubíčko, příběh provázku. Film z autorské i tvůrčí dílny výtvarného oddělení byl akusticky podbarven Dvořákovou Symfonií d- moll v provedení orchestru Mladých brněnských symfoniků.
Skutečným srdcem a pokladem každé školy jsou její pedagogové. Finále slavnostního koncertu zaslouženě patřilo jejich improvizovanému pěveckému sboru,který za doprovodu orchestru zazpíval z ochozů Besedního domu dvě lidové písně Stojí borověnka a Pri Trenčianskej bráně. S nimi dostalo i publikum tu vzácnou možnost zazpívat si společně se svými učiteli a třeba se sólistou opery Národního divadla a za doprovodu orchestru (texty písní byly vytištěny na přebalu programu). Tento moment ukázal, že hudba může spojovat a obohacovat srdce lidí různého postavení, věku, vzdělání i zájmů.
Slavnostní koncert naservíroval početným posluchačům vybrané hudební lahůdky v prvotřídním provedení současných i bývalých žáků školy. Ukázal, že ZUŠ Vítězslavy Kaprálové může mnoho nabídnout svým žákům i širšímu okolí a je důležitým centrem žitého uměleckého života Králova Pole i celého města Brna.
-maš-

Partneři oslav 55. výročí ZUŠ V. Kaprálové

FOTOGRAFIE Z KONCERTU

HOSTÉ KRÁLOVOPOLSKÉ ZUŠ

Již v uplynulých letech navázala ZUŠ Vítězslavy Kaprálové spolupráci se ZUŠ ve Světlé nad Sázavou a se ZUŠ Eugena Suchoňa v Bratislavě formou výměnných koncertů. Zatímco dříve družební koncerty mezi naší ZUŠ a výše uvedenými školami probíhaly odděleně, letos poprvé jsme k vystoupení pozvali mladé adepty hudebního umění na společný koncert současně. V jednom večeru se tak v našem koncertním sále početnému obecenstvu představili žáci všech tří ZUŠ. Sympatické bylo, že se na pódiu střídali žáci nižších ročníků a všichni i přes svůj nízký věk předvedli výkony hodné obdivu. Přesto jmenujme alespoň hráče na baskřídlovku Matyáše Cimermana a trumpetistu Jana Dvořáka ze Světlé, neobyčejně muzikální pianistku Lindu Vannayovou z Bratislavy a houslistku Alžbětu Janíčkovou z Brna. Družební koncert byl pro všechny inspirativní a navíc si učitelé mohli v přátelské besedě vyměnit svoje teoretické poznatky i praktické pedagogické zkušenosti.

Květen 2012 (Dav.)

Koncert učitelů

Den učitelů se slaví v české republice 28. 3. na den výročí narození Jana Amose Komenského. ZUŠ V. Kaprálové pořádá k tomuto významnému dni koncert učitelů, který patří k oblíbeným stálicím koncertní sezóny. Ten letošní se konal ve středu 20. 3. 2013 a své pedagogy si přišli poslechnout jejích žáci s rodiči, kolegové učitelé i ti, kteří už aktivní pedagogické činnosti zanechali. Úvodní zamyšlení nad úlohou a postavením učitele ve společnosti i v životě každého z nás přednesla ředitelka školy Jana Sapáková.

Program byl zahájen pádem oblohy, totiž skladbou Skyfall od Adele, slavnou titulní písní k nejnovějšímu filmu s Jamesem Bondem v provedení Jiřího Klementa a jeho saxofonu. K vidění a slyšení byla dále díla klasiků i moderních autorů v obvyklém i netradičním provedení. Malí žáčci, kteří se teprve ve světě hudby rozkoukávají, tak mohli rozšířit své obzory, neboť slyšeli, že Bacha jest možno hráti i na kytaru a Beethovena s klarinetovým duem. Dvě skladbičky, věnované učitelům hudební nauky, nás prakticky a vtipně seznámily s hudebními intervaly a italským hudebním názvoslovím. Z autorské dílny K. Růžičkové bylo sportovní vystoupení pro klavír a violoncello.

Program oživilo vystoupení Eriky Kachlířové s přednesem Skácelovy Malé recenze na potencionálního teroristu a hostující dvojice s ukázkami latinsko-amerických tanců.

K vrcholům koncertu patřilo vystoupení Kláry Šmahelové s autorskou úpravou písně R. Ruggieriho pro akordeon a zpěv a Dopplerova Fantasie pastorale Hongroise pro příčnou flétnu ve vynikajícím provedení J. Něničkové.

Finále koncertu obstarala čtveřice klavíristů, kteří přednesli Dvořákův Slovanský tanec C dur op. 46 v úpravě pro dva klavíry a osm rukou. Závěrečný dlouhotrvající potlesk vestoje patřil zaslouženě nejen jim, ale všem pedagogům, kteří se postarali o výborný umělecký zážitek pro všechny, kteří si je přišli poslechnout. Známé přísloví říká, že žák není nádoba, která má být naplněna, žák je pochodeň, kterou je třeba zapálit. Učitelům, kteří se s námi podělili o svoje umění, se zcela jistě podařilo pro hudbu zapálit všechny posluchače tohoto koncertu.
-maš-

Vánoční koncert 15. 12. 2014

Vánoční koncert patří k tradičním a oblíbeným vrcholům koncertní sezóny každé Zuš. Z kapacitních
důvodů se letošní vánoční koncert ZUŠ Vítězslavy Kaprálové konal v Besedním domě. Rodiče a další
příbuzní účinkujících a přátelé školy dokázali i tento největší brněnský koncertní sál beznadějně
vyprodat a zaplnit a vytvořili účinkujícím příjemnou a očekávající atmosféru.

Koncert zahájily nejmenší děti veselými písničkami a vnesly do Besedního domu svoji hravost, a
spontánnost. Připomněly všem dalším vystupujícím jejich první krůčky v hudbě a nám rodičům
bylo jejich zpívání sladkou odměnou za všechny hodiny strávené nad notami a prstoklady. Pokud
snad něco chybělo k technické nebo umělecké dokonalosti, tak to bylo bohatě vyváženo nadšením
a radostí ze společného vystupování. Pak už se na podiu, které je domovskou scénou Brněnské
filharmonie, střídali mladší i starší umělci, sólisté i komorní soubory, tanečníci, hráči na nástroje
i zpěváci. Krásný adventní podvečer přišli s námi do Besedního domu strávit (pochopitelně
prostřednictvím svých skladeb) Bach se svojí kantátou o radosti, Mozart a Piazolla a jejich Ave Maria,
Mysliveček a Vivaldi, Debussy, Lemmens, Žáček a další autoři.
O svůj zážitek z nedávného koncertu, pořádaného pro sdružení Elpis, se s námi podělila paní ředitelka
Jana Sapáková. Během koncertu, který se konal v Konventu, sedělo na podiu malé děvčátko. Nebylo
nevychované, jen potřebovalo vnímat hudbu svým způsobem. Bylo totiž neslyšící, a hudbu vnímalo
tak, že sedělo na dřevěném podiu. Potom dostalo dovolení, že se smí během hry dotýkat klavíru, aby
mohlo cítit jeho rezonanci. Snad všichni jsme ve zbytku koncertu viděli svýma vnitřníma očima na
podiu kromě účinkujících ještě malou holčičku láskyplně hladící klavír. Ani ty nejprostší věci nejsou
samozřejmé.

Vrcholem koncertu bylo závěrečné společné vystoupení velkého žákovského orchestru a sboru pod
vedením Mgr. Pavla Feldmanna, který provedl pásmo jihočeských koled. Závěrečnou koledu Narodil
se Kristus Pán si s nimi mohl zazpívat každý v sále, a mnozí toho rádi využili. Komu se kdy poštěstí,
aby mohl zpívat v Besedním domě s orchestrem?
Nebylo toho málo, co jsme toho večera dostali darem. Malí připomněli velkým jejich začátky, velcí
ukázali malým, jak je krásné hudbu vytvářet. Někteří mohli zažít napětí sólového vystoupení, kdy
vše záleží jen na nich, jiní prožili radost ze souhry a společného díla. Všichni jsme mohli otevřít svoje
srdce kráse, která probouzí to lepší v nás a vrátit se domů obohaceni.

-maš-

MALÉHO “MOZARTA“ DOPROVÁZELA BRNĚNSKÁ FILHARMONIE

V rámci cyklu Mozartovy děti se uskutečnil koncert dětských sólistů za doprovodu Filharmonie Brno. Z celého kraje bylo vybráno sedm nejlepších dětských muzikantů, kteří svými nástroji rozezvučeli Besední dům. K velké radosti nás všech patřil k ozdobám večera žák naší Královopolské ZUŠ V. Kaprálové Adam Plšek, hrající na fagot. Svým naprosto uvolněným a přesvědčivým výkonem získal velké ovace publika. Když i hráči věhlasného orchestru začali uznale poklepávat na svoje nástroje, byl na svého žáka právem hrdý nejenom jeho pan učitel Mgr. Pavel Feldmann.

Za krásný zážitek děkuje Jana Sapáková - ředitelka ZUŠ

Květen 2012

ZUŠ Vítězslavy Kaprálové má dva nejúspěšnější akordeonové pedagogy České republiky

Velikým úspěchem žáků a jejich pedagogů – Jany Sapákové a Petra Zámečníka – skončilo ústřední kolo celostátní soutěže základních uměleckých škol České republiky ve hře na akordeon, které se konalo ve dnech 1.-3. května v Teplicích. Tři soutěžní dny v Teplicích strávené byly provázeny napětím, jak se na soutěž patří, ale následná radost z úspěchu nebrala konce. Mezi 99 sólovými účastníky získali v deseti kategoriích první místa Petra Antlová,Veronika a Lucie Morysovy a Ondřej Zámečník, který se stal i absolutním vítězem v sólové hře. Sedmiletý Štěpán Vicenec obsadil druhé místo. Mezi 31 soubory komorní hry získalo první místo Toco Trio (Zuzana Plšková- akordeon, Lenka Řiháková- klavír, Lukáš Janíček-housle) a rovněž Latino Quartet (Veronika Morysová, Ondřej Zámečník, Petra Hudečková- akordeony, David Pospíšil-perkuse). Přičteme-li druhé místo sedmiletého Vojtěcha Špačka ve hře na klavír (pedag. Marcela Slaná, ústřední kolo se konalo v Praze) a třetí místo Marka Bártů ve hře na violu v páté kategorii ( pedag. Libuše Přehnalová, ústřední kole se konalo v Liberci), pak jsou příspěvky z ústředního kola krásným příspěvkem k 50. výročí trvání Základní umělecké školy v Brně Králově Poli.

Červen 2008 - Jarmila Mráčková

Juraj Hatrík dětem - Koncert za účasti autora

Ve středu 4. dubna 2012 se v koncertním sále školy konal koncert ze skladeb slovenského hudebního skladatele Juraje Hatríka za účasti autora. Loňský jubilant Juraj Hatrík (1941), hudební skladatel působící v současné době na Vysoké škole múzických umění v Bratislavě, věnoval značnou část své tvorby mládeži. A právě z těchto skladeb připravili se svými žáky koncert pedagogové klavírního, flétnového a pěveckého oddělení Základní umělecké školy Vítězslavy Kaprálové.

Žáci ve věku od šesti do šestnácti let přednesli skladby z cyklů Klíčenie semienok, Malá suita pre klavír, Poď do môjho náručia, Pätoro pesničiek - hračičiek a Štvoro pesničiek- herečiek, Spievaj, klavír! a Zlatý tucet. Zazněly i pohádkové klavírní miniatury ze Suity H.CH. A. - klavírního zpracování zpěvohry Statočný cínový vojačik na motivy pohádky Hanse Christiana Andersena. K vrcholům koncertu patřila skladba Motýl, kterou přednesl Michal Palát.

Juraj Hatrík přijal pozvání a osobně se koncertu zúčastnil. Rád také vyhověl prosbě o krátkou besedu - mladí interpreti i široké publikum tak po vystoupení dostali jedinečnou možnost promluvit si s autorem o jeho skladbách, říci mu své vlastní dojmy, nebo požádat o autogram. Juraj Hatrik dětem i dospělým posluchačům poutavě přiblížil okolnosti vzniku některých skladbiček a malé interprety za jejich výkony obdaroval drobnými dárky.

Tímto počinem navazuje ZUŠ Vítězslavy Kaprálové na školní tradici koncertů věnovaných soudobým skladatelům a obohacených o zážitek osobního setkání s autorem.


Blanka Jandová

AKORDEONISTÉ Z KRÁLOVA POLE ZÁŘILI V ITÁLII

Mladí akordeonisté ze ZUŠ Vítězslavy Kaprálové se ve dnech 2. – 5. 9. 2008 zúčastnili Mezinárodní akordeonové soutěže v italském Lancianu.

Cesta autobusem trvající 18 hodin byla nesmírně náročná, ale krásné počasí a osvěžení v azurově modrém moři zahnalo i velkou únavu. Druhý den po příjezdu již následovalo soutěžní klání. Soutěž probíhala na dvou místech. Mladší kategorie soutěžily v sále Mazzini a starší ve starobylém divadle Fenaroli, připomínajícím naše Mahenovo divadlo. První z našich vystoupila teprve desetiletá Petra Antlová, která svůj program zahrála naprosto bezchybně a svým devíti soupeřům nezůstala nic dlužna. V kategorii L odvedla velmi pěkný muzikantský výkon Lucie Morysová a její sestra Veronika Morysová mezi hráči do 18 let nezůstala pozadu.

Zasloužený odpočinek po náročném dni v podobě italské zmrzliny a dlouhého povídání večer byl na místě. Jediný volný den byl ve znamení deště,ale přesto prohlídka překrásného městečka s mnoha kostely, lázně z doby římské,náměstí Plebiscito a dávnými staletími dýchající Basilika jsou fascinující.Poslední den v Lancianu začíná opět napětím.

V kategorii komorní hry, kde je přihlášeno neuvěřitelných 26 souborů, přichází ke slovu poslední „ želízko“z královopolské ZUŠ. Je jím kvarteto ve složení Veronika Morysová, Petra Hudečková,Ondřej Zámečník a Daniel Pospíšil (3 akordeony a percusse - bicí nástroje).
Celé jejich vystoupení natáčela se zájmem i italská televize a o to delší bylo čekání na verdikt poroty.
Slavnostní vyhlášení výsledků začínalo až ve 21. 15 hod.v divadle Fenaroli. Již půl hodiny před zahájením se paní učitelka Jana Sapáková dozvídá, že Petra Antlová je absolutním vítězem nejmladší kategorie, že je třeba přinést nástroj a připravit Petru na vystoupení na koncertě vítězů. Radost nebere konce a což teprve, když na jeviště kráčí postupně Petra Antlová pro pohár za první místo a absolutního vítěze, dále Lucie Morysová pro třetí místo, Veronika Morysová taktéž pro třetí místo a kvarteto pro místo druhé!
Slavnostní koncert začíná až ve 23. 30, kdy přichází na jeviště Petra, která dnes slaví své 11 narozeniny. Usměje se a divadlo „ patří jí“. Jistý výkon a bravo,ozývající se z hlediště, je nezapomenutelný zážitek.
Dík paří i oběma pedagogům Janě Sapákové a Petru Zámečníkovi, kteří byli v letošním roce oceněni titulem „nejúspěšnější pedagog“. Dodejme, že oba pedagogové vyšli jako absolventi právě této umělecké školy v Králově Poli. Po velkém úspěchu v letošní Národní soutěži, pak mezinárodní akordeonový úspěch z Lanciina je krásným příspěvkem k 50. výročí trvání Základní umělecké školy Vítězslavy Kaprálové.

DĚTI DĚTEM

Tak jako v dřívějších letech, i na sklonku uplynulého roku zavítali žáci ZUŠ Vítězslavy Kaprálové mezi své vrstevníky na Kociánku, aby jim zprostředkovali umělecké zážitky a zpestřili jim advent. Na pódiu se střídali hráči na kytary, zobcové flétny, akordeon, housle a klavír s mladými tanečníky. Závěr patřil komponovanému pásmu pro zpěváky a herce. Program se nesl v duchu blížících se Vánoc, a tak zněly koledy a skladby se zimní tématikou. Moderující studenti literárně dramatického oboru svou bezprostředností navázali kontakt s pozorným a vděčným obecenstvem. Opět se ukázalo, že žáci královopolské ZUŠ nevystupují pouze v koncertních sálech a divadlech, ale nezapomínají na děti, které neměly v životě tolik štěstí jako jejich zdraví vrstevníci, a zůstaly tělesně postižené. Odměnou jim bylo nadšené přijetí, bouřlivý potlesk a radostí rozzářené oči posluchačů.

Prosinec 2011 (dav.)

HUDBOU K RADOSTI - Koncert učitelů

Základní umělecká škola Vítězslavy Kaprálové je proslulá především tím, že její žáci
přivážejí nejvyšší ocenění z prestižních domácích i zahraničních soutěží. K tomu však nestačí
pouze jejich talent a pracovitost, ale stejně důležitá je kvalita pedagogického sboru, a ta
je na královopolské hudební škole výjimečná. Zdaleka ne každá škola má tolik úspěšných
pedagogů a interpretů v jedné osobě, kteří aktivně hrají a každoročně u příležitosti
Dne učitelů 28.března předvedou svoje umění na celovečerním koncertě. Stejně jako v
předchozích letech i tentokrát svými nadstandardními profesionálními výkony strhli nadšené
obecenstvo k bouřlivým aplausům, přitom z jejich hry vyzařovalo nadšení, pohoda a radost,
kterou svou bezprostředností přenesli na početné publikum a všechny přítomné obdarovali
nádhernými uměleckými zážitky.
Platí, že dobrý učitel umí naučit pouze to, co sám umí, největší umění však je nadchnout
žáka pro hudbu a studovaný obor. Koncerty učitelů tedy vedou i k motivaci jejich studentů.

(dav)

KRÁLOVOPOLSKÁ ZUŠ VÍTĚZSLAVY KAPRÁLOVÉ PATŘÍ K NEJÚSPĚŠNĚJŠÍM

Velkým triumfem žáků a jejich pedagogů skončilo Národní kolo celostátní soutěže základních uměleckých škol České republiky ve hře na dechové nástroje, které se konalo ve dnech 3. - 6. května 2012 v Kladně.
Tři soutěžní dny byly provázeny napětím, jak se na soutěž patří, ale následná radost z úspěchu nebrala konce. Mezi 357 účastníky získali ve svých kategoriích první místa Štěpán Vicenec a Adam Plšek /hra na fagot/, Hana Sapáková /hra na lesní roh/, Štěpán Vicenec a Filip Šmerda /hra na zobcovou flétnu/. Osmiletá Emma Vigner obsadila druhé místo rovněž ve hře na zobcovou flétnu.
Poděkování paří i oběma pedagogům Pavlu Feldmannovi a Milanu Mrazíkovi. Prvně jmenovaný byl dokonce oceněn diplomem za vynikající pracovní výsledky.
K nebývalému úspěchu přispěly i vynikající výkony doprovázejících učitelů. Na klavír hrály Marta Dembická a Jarmila Mrazíková, na xylofon Lukáš Krejčí a na kytaru Jiří Michálek. Ten si navíc z Kladna přiváží ocenění poroty za vynikající kytarový doprovod. Všem oceněným srdečně gratuluji a věřím, že jim zůstanou zážitky z Kladna dlouho v paměti.

Jana Sapáková - ředitelka ZUŠ

ZUŠ  - Vítězslavy Kaprálové © 2012