Základní umělecká školaVítězslavy KaprálovéPalackého 70, 612 00 Brno
 

Gratuluji k přijetí na konzervatoř žákům:

Anně Jarolínové – konzervatoř Brno
obor hra na housle – pedagogické vedení pí uč. Jitka Tanečková

Tereze Valjaškové – konzervatoř Ostrava
obor zpěv – pedagogické vedení pí uč. Helena Jankovská

Alžbětě Ledečové – konzervatoř Brno
obor tanec - pedagogické vedení pí uč. Hana Krčová

Jana Sapáková, ředitelka školy

O škole

V Králově Poli byla v minulosti řada soukromých hudebních škol. Státní škola zde byla ustavena od 1. září 1949 jako pobočka
Městské hudební školy v Brně, přímé nástupkyně hudební školy Filharmonického spolku Besedy brněnské, založené r. 1882 L. Janáčkem. Pobočka měla 7 učitelů hudebního oboru a brzy vznikla třída taneční.
Za samostatnou školu byla vyhlášena 1. února 1958 a měla tehdy 262 žáků.

Od května 1990 byl rozhodnutím MŠMT zaveden název Základní umělecké školy. Naše škola nese od r. 2002 čestný název: Základní umělecká škola Vítězslavy Kaprálové.

Současnost

Vyučuje se zde všem čtyřem oborům: Hudební obor a literárně dramatický obor na Palackého tř. 70. Taneční a výtvarný obor se vyučuje na Palackého tř. 146 - budova bývalé mateřské školy.

Naši žáci pravidelně získávají ocenění v soutěžích, absolventi jsou často přijímáni na střední i vysoké školy uměleckého směru.

V současné době školu navštěvuje necelých 900 žáků a působí zde okolo 45 pedagogů.

Fotografie z Jarního koncertu v Konventu

Fotografie z Jarího koncertu v Konventu Milosrdných bratří najdete na tomto odkazu: http://jakubsmerda1.zonerama.com/Album/338904

ZUŠ  - Vítězslavy Kaprálové © 2012