Základní umělecká školaVítězslavy KaprálovéPalackého 70, 612 00 Brno
 
Školní řád

V dokumentu ke stažení je k dispozici školní řád. (verze 01/09/2015)

Výše školného pro školní rok 2018-2019

V dokumentu ke stažení je vyhláška ředitelky školy - Úplata za vzdělávání pro školní rok 2018/2019

Výše kurzovného pro školní rok 2018-2019

V dokumentu ke stažení je vyhláška ředitelky školy - Stanovení výše kurzovného pro školní rok 2018/2019

Školní časopis listopad 2017

v souboru ke stažení je nové číslo školního časopisu

Výroční zpráva za školní rok 2015/2016

V dokumentu ke stažení je k dispozici výroční zpráva roku 2015/16.
Zpracovala: Jana Sapáková, ředitelka školy.

Inspekční zpráva 2016

V dokumentu ke stažení je k dispozici inspekční zpráva České školní inspekce z listopadu 2016.

Výše školného pro školní rok 2017-2018

V dokumentu ke stažení je vyhláška ředitelky školy - Úplata za vzdělávání pro školní rok 2017/2018

Výše kurzovného pro školní rok 2017-2018

V dokumentu ke stažení je vyhláška ředitelky školy - Stanovení výše kurzovného pro školní rok 2017/2018

Výroční zpráva za školní rok 2016-2017

v příloze ke stažení je výroční zpráva za školní rok 2016/2017.

Školní vzdělávací program

Ke stažení ŠVP ZUŠ V. Kaprálové

Výroční zpráva za školní rok 2014/15

V dokumentu ke stažení je k dispozici výroční zpráva roku 2014/15.
Zpracovala: Jana Sapáková, ředitelka školy.

Výroční zpráva za školní rok 2013/14

V dokumentu ke stažení je k dispozici výroční zpráva šk. roku 2013/14.
Zpracovala: Jana Sapáková, ředitelka školy.

Výroční zpráva za školní rok 2012/13

V dokumentu ke stažení je k dispozici výroční zpráva šk. roku 2012/13.
Zpracovala: Jana Sapáková, ředitelka školy.

Výroční zpráva za školní rok 2011/12

V dokumentu ke stažení je k dispozici výroční zpráva roku 2011/12.
Zpracovala: Jana Sapáková, ředitelka školy.

ZUŠ  - Vítězslavy Kaprálové © 2012