Základní umělecká školaVítězslavy KaprálovéPalackého 70, 612 00 Brno
 

Žákovské knížky ONLINE

Pro rodiče žáků, kteří mají od učitele přidělen přístup do elektronické žákovské knížky. ZDE:
http://www.klasifikace.jphsw.cz/?hash=a597e50502f5ff68e3e25b9114205d4a

Číslo účtu školy

Číslo účtu školy je:
27639621/0100 (Komerční banka)

konst. symb. 0308
Variabilní symbol, podle kterého rozeznáme Vaši platbu žádejte u svého učitele.
Děkujeme

Zdvořile žádáme o Vaši pomoc

Občanské sdružení Vivo působí při ZUŠ V. Kaprálové již od roku 1996.
Vivo podporuje zkvalitňování výuky, motivaci žáků, pořádání kulturních
akcí a snaží se, aby se škola dostala do širokého povědomí veřejnosti.
Více v dokumentu ke stažení.

ZUŠ  - Vítězslavy Kaprálové © 2012