Základní umělecká školaVítězslavy KaprálovéPalackého 70, 612 00 Brno
 

Příspěvek na pohybovou aktivitu u zdravotní pojišťovny

Kdo chce uplatnit potvrzení o zaplacení školného na tanečním oboru k příspěvku na pohybovou aktivitu u zdravotní pojišťovny, musí toto školné zaplatit hotově u paní ekonomky Přikrylové, Palackého 70 č. 207. Termín si domluvte telefonicky 541 213 946.

ZUŠ  - Vítězslavy Kaprálové © 2012