Základní umělecká školaVítězslavy KaprálovéPalackého 70, 612 00 Brno
 

Přijímací řízení - podrobné informace

Přijímací řízení pro školní rok 2018-2019 již proběhlo a kapacita školy je zaplněna. Další žáky můžeme přijmout pouze v případě, že se někdo odhlásí. V takovém případě budeme kontaktovat náhradníky. Pro zařazení mezi náhradníky pošlete předběžnou elektronickou přihlášku prostřednictvím školních webových stránek. Výsledky přijímacího řízení jsou zveřejněny v jednotlivých oborech školy. Výše školného a kurzovného je v záložce Školní dokumenty http://www.zus-vk.cz/CZ/o-skole/20130430-70349/20130430-70558 (viz menu vlevo). Bližší informace k jednotlivým oborům uměleckého vzdělávání viz dále
Hudební obor:
Do přípravného studia přijímáme žáky od 5 let, kteří prokážou předpoklady ke vzdělávání, tedy zejména intonační a rytmické schopnosti. Od 7 let věku jsou žáci přijímáni podle výsledku talentové zkoušky do odpovídajícího ročníku základního studia. Vyučujeme přípravnou hudební výchovu, hru na klavír, varhany, cembalo, housle, violoncello, kontrabas, akordeon, kytaru, basovou kytaru, bicí, zobcovou flétnu, příčnou flétnu, klarinet, fagot, saxofon, trubku, baskřídlovku, tubu, pozoun, lesní roh, cimbál a zpěv.
Hudební obor se vyučuje na hlavní budově Palackého 70 a na Základní škole v Jehnicích, Blanenská 1. (V Jehnicích pouze přípravná hudební výchova, hra na klavír a zobcovou flétnu)


Literárně dramatický obor - herectví:
Předpokladem pro přijetí jsou komunikační a pohybové schopnosti žáka. Součástí zkoušky je motivační rozhovor. Přijímáme především žáky od 12 let.
Literárně dramatický obor se vyučuje na hlavní budově Palackého 70.

Výtvarný obor:
Přijímáme žáky od 5 let. Doporučujeme přinést domácí výtvarné práce. Součástí zkoušky je výtvarná tvorba (kresba).

Výtvarný obor se vyučuje na pobočce Palackého 146.


Taneční obor:
Přijímáme žáky od 5 let. Předpokladem jsou rytmické a pohybové schopnosti a základní hudební cítění. Přineste si prosím cvičební oděv a cvičky s bílou podrážkou, děkujeme.
Taneční obor se vyučuje na Palackého 146.


O výsledku přijímacího řízení budete informování na webových stránkách školy.


Na naší ZUŠ pracují s žáky zkušení pedagogové, kteří často sami aktivně koncertují nebo vyučují i na vyšších typech uměleckých škol. Vzdělávání na ZUŠ probíhá podle odborně stanovených kritérií nastavených v Rámcovém vzdělávacím programu. Jedná se o státem nastavené komplexní studium, poskytující základy vzdělání v jednotlivých uměleckých oborech. Kvalita vzdělávání je ověřena při každoročních postupových zkouškách. Naši nejlepší žáci dosahují vynikajících výsledků v nejrůznějších soutěžích u nás i v zahraničí a jsou přijímáni ke studiu na konzervatoře a střední umělecké školy.


Těšíme se na vás!

ZUŠ  - Vítězslavy Kaprálové © 2012