Základní umělecká školaVítězslavy KaprálovéPalackého 70, 612 00 Brno
 

VIVO - spolek rodičů a přátel ZUŠ V. Kaprálové Brno

Při škole působí spolek VIVO. Smyslem činnosti spolku je podpora kulturních a vzdělávacích aktivit školy. Fotografie z letošního koncertu pro VIVO jsou již ve školní galerii viz http://photos.app.goo.gl/AGMtqv7qR4XoROul1 .
Spolek finančně přispívá na:
* pronájmy koncertních sálů a divadel žákům hudebního, tanečního oboru a LDO
* pronájmy prostorů pro vernisáže a výstavy žáků výtvarného oboru
* dárky pro absolventy
* drobné opravy nástrojů
* nákup spotřebních materiálů žákům výtvarného oboru
* startovné žákům, kteří reprezentují školu na národních i mezinárodních soutěžích.
Finanční prostředky, které spolek VIVO získává právě od Vás, rodičů a přátel školy,
jsou použity výhradně pro děti navštěvující naši školu.
A proto Vás i ve stávajícím školním roce prosíme o spolupráci a finanční podporu našich aktivit.
Těm z Vás, kteří by chtěli uplatnit dar pro spolek VIVO ke snížení základu daně, na požádání rádi vystavíme potvrzení o přijetí finančního daru. Budeme Vám vděční za finanční dar v jakékoli výši.
Případné informace na vivozus-vk.cz
Váš dobrovolný finanční příspěvek můžete předat třídnímu učiteli Vašeho dítěte
nebo na transparentní účet spolku VIVO:
2900316165/2010 (Fio banka)
Děkujeme za ochotu, za Vaše finanční příspěvky a dary
a těšíme se na spolupráci s Vámi v tomto školním roce.

Za spolek VIVO a jeho výbor
Markéta Šmerdová, předsedkyně
smerdovamargmail.com
Pavel Borský, člen výboru za pedagogický sbor
borskyzus-vk.cz

Tel.: 541 213 946

ZUŠ  - Vítězslavy Kaprálové © 2012