Základní umělecká školaVítězslavy KaprálovéPalackého 70, 612 00 Brno
 

Program

DNES
18:00 Žákovský koncert Koncertní sál školy 
20.11. 18:00 Koncert bývalých žáků p. uč. Čermákové Koncertní sál školy 
22.11. 18:00 Koncert pro VIVO Koncertní sál školy 
29.11. 18:00 Oborový koncert strunných nástrojů Koncertní sál školy 
03.12. 18:00 Oborový koncert dechového oddělení Koncertní sál školy 
05.12. 18:00 Žákovský koncert - Mikuláš Koncertní sál školy 
06.12. 18:00 Taneční představení v divadle BARKA 
Sv. Čecha 35a 
10.12. 10:15 Koncert pro Kociánku Centrum Kociánka 
11.12. 14:00  Vystoupení v Semilasse  
Semilasso Brno 
12.12. 17:00 Společný koncert se Zuš E. Suchoňa z Bratislavy 
Koncertní sál školy 
18.12. 18:00 Vánoční koncert 
kostel v Kr. Poli, Metodějova 
22.12. 18:00 Vánoční prázdniny 
22. 12. 2018 - 2. 1. 2019
 
02.01.      Vánoční prázdniny 
 
03.01.      Zahájení výuky po vánočních prázdninách 
 
07.01. 18:00 Zkoušení z HN 
V tomto týdnu (pondělí až čtvrtek) probíhají konzultace z povinného předmětu "Hudební teorie a praxe" u p. uč. Kopůncové
učebna č. 6 přízemí 
17.01. 18:00 Žákovský koncert Koncertní sál školy 
23.01. 18:00 Oborový koncert klavírního oddělení Koncertní sál školy 


ZUŠ  - Vítězslavy Kaprálové © 2012