Základní umělecká školaVítězslavy KaprálovéPalackého 70, 612 00 Brno
 

Pozvánka na vernisáž Možnosti malby a objektu

Srdečně Vás zveme na vernisáž výstavy žáků z výtvarného ateliéru M. Brázdové.
Ve čtvrtek 13. 3. 2014. Více v pozvánce.

Pozvánka na vernisáž Možnosti malby a objektu

Srdečně Vás zveme na vernisáž výstavy žáků z výtvarného ateliéru M. Brázdové.
Ve čtvrtek 13. 3. 2014. Více v pozvánce.

Pozvánka na vernisáž Možnosti malby a objektu

Srdečně Vás zveme na vernisáž výstavy žáků z výtvarného ateliéru M. Brázdové.
Ve čtvrtek 13. 3. 2014. Více v pozvánce.

Pozvánka na vernisáž Možnosti malby a objektu

Srdečně Vás zveme na vernisáž výstavy žáků z výtvarného ateliéru M. Brázdové.
Ve čtvrtek 13. 3. 2014. Více v pozvánce.

Pozvánka na vernisáž Možnosti malby a objektu

Srdečně Vás zveme na vernisáž výstavy žáků z výtvarného ateliéru M. Brázdové.
Ve čtvrtek 13. 3. 2014. Více v pozvánce.

Pozvánka na vernisáž Možnosti malby a objektu

Srdečně Vás zveme na vernisáž výstavy žáků z výtvarného ateliéru M. Brázdové.
Ve čtvrtek 13. 3. 2014. Více v pozvánce.

Dobroty naší doroty

Zveme Vás na vernisáž výstavy žáků a studentů ze třídy Kamily Hurník-Zachrle.
Středa 9. dubna 2014, v 17:00 hod. Malá královopolská galerie, Husitksá č. 1.

Zemské kolo filmové soutěže Zlaté slunce Brno duben 2016

Martin Sochorec - 2. cena (animovaný film)
Kateřina Nováková - 2. cena (videoart)
Dalibor Svoboda - 3. cena (experimentální film)
Tomáš Válek - 1. cena v divácké soutěži
ped. M. Brázdová
Gratulujeme!

Studium výtvarného oboru

je určeno talentovaným dětem a mládeži od 5 do 19 let
věku na základě úspěšně vykonaných přijímacích zkoušek.
Výuka probíhá v přípravném stupni studia a v I. stupni (7 ročníků)
a ve II. stupni (3-4 ročníky) základního studia.
Na základní studium může v případě zájmu navázat dvouleté studium dospělých.
Zvláště nadaným žákům je určeno rozšířené studium.
Všem žákům a studentům náleží výuka v rozsahu 3 vyučovacích hodin týdně
v rámci skupinového bloku.

Základní studium I. stupně

se zaměřuje na plynulý vývoj žáků od dětského spontánního projevu
a hravé experimentace k promyšlené tvorbě dospívajících.
Stále narůstá důraz na vcítění se, na uvědomování si svých pocitů
a reakcí a na tvořivé výtvarné myšlení.

Základní studium II. stupně

reaguje na dospívání žáků a z něho pramenícího
porovnávání vlastní identity ve vztahu k okolnímu světu.
Převažují studijní práce.
Volná výtvarnost či hravá experimentace se z obsahu
výtvarné výchovy nevytrácí, ale stává se impulsem k samostatné výtvarné tvorbě. Ta případně vrcholí ve studiu dospělých.

Rozšířené vyučování

nabízí nadaným žákům program, který rozvíjí jejich dispozice
nebo je připravuje k talentovým zkouškám na střední a vysoké školy
s výtvarným zaměřením.

Info

Specifickým rysem studia výtvarného oboru na ZUŠ V. Kaprálové v Brně
je tzv. projektová výuka, v níž žáci a studenti oboru dlouhodobě pracují
na nejrůznějších tématech.
Jde o promyšlené koncepční vedení výtvarných lekcí, s cílem seznámit je
často netradičními cestami se všemi dostupnými prostředky výtvarné tvorby
v ploše i prostoru, včetně objektové a akční tvorby.
Výtvarný obor také nabízí speciální studium – multimediální tvorbu.
Do výuky jsou tu zahrnuty soudobé postupy, odvozené z profesionální výtvarné tvorby, využívající média digitální fotografie, videa a počítače. Stranou přitom nezůstává ani klasická studijní kresba, malba i modelování, které tvoří základ přípravy k talentovým zkouškám
na střední i vysoké školy výtvarného směru.

Přijímací řízení - výtvarný obor

osobní číslo   přijat  
4001   přijat do kurzu Veselé barvičky  
4002   přijat do kurzu Veselé barvičky  
4003   přijat do kurzu Veselé barvičky  
4004   přijat do kurzu Veselé barvičky  
4005   ANO  
4006   ANO  
4007   ANO  
4008   ANO  
4009   ANO  
4010   přijat do kurzu Veselé barvičky  
4011   přijat do kurzu Veselé barvičky  
4012   ANO  
4013   ANO  
4014   přijat do kurzu Veselé barvičky  
4015   přijat do kurzu Veselé barvičky  
4016   ANO  
4017   ANO  
4018   ANO  
4019   ANO  
4020   přijat do kurzu Veselé barvičky  
4021   přijat do kurzu Veselé barvičky  
4022   ANO  
4023   ANO  
4024   ANO  
4025   ANO  
4026   ANO  
4027   přijat do kurzu Veselé barvičky  
4028   ANO  
4029   ANO  
4030   ANO  
4031   ANO  
4032   ANO  
4033   ANO  
4034   ANO  
4035   přijat do kurzu Veselé barvičky  
4036   ANO  
4037   ANO  
4038   přijat do kurzu Veselé barvičky  
4039   přijat do kurzu Veselé barvičky  
4040   přijat do kurzu Veselé barvičky  

Přípravná výtvarná výchova

podporuje každé, i méně disponované dítě, aby se vyvíjelo v citlivou bytost.
Rozvíjí různé stránky dětské tvořivosti.
Všechny aktivity vycházejí z bezprostředního prožívání a vyjadřování.
V práci převažují hravé činnosti, při kterých se žáci seznamují
s vlastnostmi vyjadřovacích prostředků, s výtvarnými materiály a nástroji.

Pedagog roku 2017

Na základě hlasování odborné komise byla udělena cena Pedagog roku 2017 - Cena pro vynikajícího absolventa Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity naší učitelce výtvarného oboru
Mgr. Miroslavě Brázdové.
Gratuluji jí k tomuto ocenění a děkuji za dlouholeté vynikající pedagogické působení na naší škole.
Jana Sapáková, ředitelka školy

Výtvarná soutěž MŠMT - krajské kolo

V krajském kole soutěžní přehlídky výtvarného oboru vyhlášené MŠMT v soutěžní katagorii Řady výtvarných prací a projektů získali žáci Mgr. M. Brázdové zlaté pásmo za výtvarný projekt Možnosti otisku viz obr.
Gratulujeme a děkujeme za vynikající reprezentaci školy.

ZUŠ  - Vítězslavy Kaprálové © 2012