Základní umělecká školaVítězslavy KaprálovéPalackého 70, 612 00 Brno
 
POZOR! Změna termínu tanečního představení!

Vážení rodiče, vážení žáci,
z vážných důvodů nám vedení Národního divadla zrušilo objednaný pronájem Mahenova divadla
pro taneční představení plánované na 8. 5. 2014. Taneční představení bude uvedeno v náhradním termínu a to v neděli 4. května v 17:00 hod.
Za tuto změnu termínu se všem omlouváme, avšak z naší strany nebylo možné ji nijak ovlivnit!
Děkujeme za Vaši vstřícnost a pochopení...

vedení ZUŠ V. Kaprálové

Taneční obor

umožňuje rozvíjení pohybového a tanečního nadání dětí, ovlivňuje jejich umělecké cítění, poskytuje přípravu pro uplatnění v souborech různých žánrů, připravuje pro studium na konzervatoři.
Máte-li zájem o studium tance na naší škole, nabízíme vám výuku v přípravné taneční výchově pro děti od pěti let, na které navazuje studium I.
a II. stupně základního studia.

Přípravná taneční výchova vede děti k všeobecné pohyblivosti a obratnosti, umožňuje přirozené dětské projevy formou pohybových her, ověřuje jejich předpoklady pro další studium.

Studium na I. stupni probíhá v sedmi ročnících.
V 1. a 2. ročníku procházejí žáci taneční průpravou, která je zaměřena na zvyšování pohyblivosti, obratnosti, pružnosti, rytmického i prostorového cítění.
Ve 3. -7. ročníku jsou žáci vyučováni v předmětech současný tanec, klasická taneční technika, lidový tanec, ve kterých jsou seznamováni s odlišnostmi tanečních technik a zároveň vedeni k jejich rozvoji. V předmětu taneční praxe jsou ověřovány schopnosti uplatnění získaných dovedností v praxi.

Čtyřleté studium na II. stupni vede žáky v předmětech současný, klasický
a lidový tanec k dokonalejšímu zvládnutí taneční techniky a klade důraz na osobitý taneční projev, využívá fantazie každého žáka při společné tvorbě.

Výuka ve všech ročnících je doprovázena živou hudbou, využíváme i hudbu reprodukovanou. Všichni žáci se účastní různých vystoupení pro veřejnost, pro děti z mateřských škol nebo seniory, ukázkové hodiny pro rodiče, každý rok pořádáme taneční a absolventský koncert v Mahenově divadle, taneční vystoupení na nádvoří Staré radnice a spolupracujeme s ostatními obory naší školy.

ZUŠ  - Vítězslavy Kaprálové © 2012