Základní umělecká školaVítězslavy KaprálovéPalackého 70, 612 00 Brno
 

Přijímací řízení 2018-2019 obecné informace

Když máte u osobního čísla vašeho dítěte napsáno ANO:
Vaše dítě bylo přijato ke studiu v naší Základní umělecké škole. V nejbližších dnech vám přijde pokyn k zaplacení úplaty za vzdělání (školného) na mailovou adresu, kterou jste uvedli v přihlášce. Z důvodu velkého počtu uchazečů o studium v naší škole Vás laskavě prosíme o uhrazení této částky do 15. 6 2018.
Rozhodující pro konečné přijetí Vašeho dítěte ke studiu je včasná platba školného. V opačném případě nabídneme místo dalším zájemcům v pořadí.

Když máte u osobního čísla vašeho dítěte napsáno Náhradník:
Vaše dítě splnilo podmínky přijímacího řízení (talentová zkouška), avšak vzhledem ke kapacitnímu omezení školy jej nemůžeme v tuto chvíli pro školní rok 2018/2019 přijmout. Vaše dítě bylo zařazeno do skupiny náhradníků, které v případě uvolněného místa ve škole budeme ihned kontaktovat. Kapacitu školy stanoví zřizovatel - Jihomoravský kraj.

Pokud bylo vaše dítě přijato, ale rozhodnete se, že nenastoupí, dejte nám prosím vědět na
zuskapralovegmail.com
abychom mohli oslovit náhradníky, děkujeme.

Jana Sapáková, ředitelka školy

Výsledky přijímacího řízení 2018-2019 literárně dramatický obor

osobní číslo   přijat  
2001   ANO  
2002   ANO  
2003   ANO  
2004   ANO  
2005   ANO  
2006   NÁHRADNÍK  
2007   ANO  

Literárně - dramatický obor

Obor nabízí dětem osobnostní rozvoj, podporuje jejich vlastní tvořivost prostředky dramatické výchovy, zejména prostřednictvím schopnosti vcítit se, vmyslet se, vžít se. Rozvíjí vlohy, dovednosti a znalosti žáka v oboru divadelní, slovesné i literární tvorby.

Vzdělání v literárně dramatickém oboru umožňuje dětem získat tvůrčí zkušenost a zdravé sebevědomí také v oblasti komunikace a sdělování, vztahů a jednání, což jsou zkušenosti, které mohou uplatnit nadále v kterékoli pracovní profesi i v běžném životě.

Pracuje se ve skupinách i individuálně.LDO je koncipováno jako systém vzdělávání ve dvou stupních základního studia, kterému předchází dvouleté přípravné studium. Žáci přípravného studia se učí hravou formou vzajemně si naslouchat, respektovat se a aktivně se účastnit dramatické i jiné hry.

Cílem vzdělávání žáků základního studia I. a II. stupně je především probouzet vlastní aktivitu, schopnost spolupracovat ve skupině a schopnost postupného osvojování a správného užívání odborných dovedností.

Na základní studium může v případě zájmu navázat studium pro dospělé.
Obsahy jednotlivých studijních předmětů se vzájemně prolínají, náplň praktické výuky doplňuje vhodně integrovaná recepce a reflexe literárního a dramatického umění.

Pejsek a kočička - FOTO

Do školní fotogalerie jsme přidali fotografie z představení nejmenších žáků LDO Pejsek a kočička 29. 5. 2017, podívejte se na
http://photos.app.goo.gl/SOZ6buABPvtASwNm2

Ze života hmyzu - FOTO

Do školní fotogalerie jsme přidali fotografie z představení žáků LDO v divadle Barka 22. 6. 2017, podívejte se na
http://photos.app.goo.gl/sfACPu9mwBJqyGK92

ZUŠ  - Vítězslavy Kaprálové © 2012