Základní umělecká školaVítězslavy KaprálovéPalackého 70, 612 00 Brno
 

Tanečková Jitka - housle

narozena 1958 v Třebíči

Kontakt:
e-mail: jitka.taneckovaseznam.cz

Vzdělání:
Konzervatoř v Brně - obor hra na housle 1973 - 1979
JAMU v Brně - Metodické centrum při HF (4 semestry) 1992 - 1994
Certifikát ITC uživ. znalostí 2004 - 2005
Konzervatoř v Brně - Metodické vzdělávání (Smyčcové soboty) 2006 - 2012

Praxe umělecká:
Moravský komorní orchestr Dr. Zbyňka Mrkose
Orchestr konzervatoře v Brně

Praxe pedagogická:
Moje 30-tiletá pedagogická praxe prošla dlouholetým vývojem.Vždy jsem dbala na
přátelský vztah s žákem i jeho rodinou s ohledem na studium poměrně náročného nástroje.
Zaměřuji se především na výuku předškolních dětí a snažím se jim dát kvalitní základ
k dalšímu studiu hry na housle. Odměnou je mi hrající žák, který si nástroj oblíbí, vystuduje
v mé třídě I. i II. stupeň hry na housle a dále se nástroji věnuje. Spolupracuji s kolegy jiných
oddělení v rámci komorní a souborové hry zaměřené na společné muzicírování.
Talentovaní žáci mé třídy se pravidelně zúčastňují soutěží ZUŠ s krásným umístěním v
okresním, krajském i ústředním kole v poměrně velké konkurenci.
Několik žáků mé třídy vystudovalo Konzervatoř v Brně a Filosofickou fakultu MU v Brně.
Svoji výuku obohacuji kontaktem s prof. J. Novotným (konzultace s žáky v rámci
smyčc. sobot na Konzervatoři v Brně). Kurzy pro mladé talenty na Konzervatoři v Brně
momentálně navštěvují dvě žačky mé třídy (u prof. P. Kyncla).
Výuku hry na housle zpestřuji novými metodami a poznatky např. z přednášek Evy
Bublové, Jindřicha Pazdery, Václava Krůčka a jiných fundovaných osobností z oblasti
houslové hry.
Práce s dětmi mě baví a těším se na nové talenty!

Odkaz: galerie smyčcového oddělení

ZUŠ  - Vítězslavy Kaprálové © 2012