Základní umělecká školaVítězslavy KaprálovéPalackého 70, 612 00 Brno
 

Sólový zpěv

Lidský hlas je prapůvodním nástrojem odnepaměti. Je to nejpřirozenější projev člověka. Výuka sólového zpěvu pracuje s fyziologickými možnostmi žáka, nenásilně hlas kultivuje a rozvíjí. Vychovává žáka buď k profesionálnímu sólovému projevu nebo k uplatnění v amatérských souborech či uskupeních.

ZUŠ  - Vítězslavy Kaprálové © 2012