Základní umělecká školaVítězslavy KaprálovéPalackého 70, 612 00 Brno
 

Hra na kytaru

Kytara patří k oblíbeným hudebním nástrojům, poněvadž má široké uplatnění nejen v hudbě klasické, ale i jiných žánrech - např. folk, rock, pop, jazz atd. Po zvládnutí základních technických prvků hry se žák dle svých individuálních schopností a zájmů uplatňuje v komorních seskupeních, souborech, při hře doprovodů atd. Hlavním cílem výuky je rozvoj osobnosti žáka, získání odborného hudebního vzdělání a kromě sólové hry také praktické využití kytary jako doprovodného nástroje.

Hra na cimbál

Cimbál má dlouholeté místo jak v evropské hudební kultuře, tak v rozličných kulturách po celém světě. I když byl v Evropě v určitém vývojovém období utlačen do pozadí jinými nástroji, ve 20. století je jeho využiti a rozšíření opět na vzestupu. A to nejenom v hudbě lidové či klasické, ale i nonartificiální, jazzové apod.

V rámci výuky hry na cimbál se žáci průběžně zaměřují na studium jednotlivých složek hudby, které muže cimbál zastávat, a to jak složku melodickou, rytmickou, tak harmonickou a rozvíjet se v komplexním vnímaní a interpretaci hudby klasické, lidové i populární.

ZUŠ  - Vítězslavy Kaprálové © 2012