Základní umělecká školaVítězslavy KaprálovéPalackého 70, 612 00 Brno
 

Hra na violoncello

Violoncello patří k oblíbeným nástrojům již od 17. století. Zvukový rozsah nástroje je tak široký, že se uplatňuje jak v basových doprovodech, tak v sólových melodiích. Studium hry na violoncello dává žákům možnost seznámit se s hudbou různých stylů od klasiky až k jazzové a populární hudbě. Žáci se mohou zapojit do různých souborů a orchestrů ZUŠ, rodinných kapel nebo hudebních skupin.

Hra na housle

Housle jsou strunný smyčcový nástroj, nejmenší z rodiny houslových nástrojů. Mají hlubokou tradici v evropské klasické hudbě, většina skladatelů jim věnovala důležitou část svého díla. Studium hry na housle umožní žákům postupně zvládnout technické a výrazové možnosti tohoto nástroje, pěstovat kultivovaný a procítěný hudební projev, v praxi se seznámit s interpretací různých stylů a žánrů. Během studia jsou žáci vedeni k uplatnění svých dovedností nejen v sólové a komorní hře, ale mohou se zapojit i do smyčcových souborů a orchestrů ZUŠ.

Smyčcové oddělení / galerie
ZUŠ  - Vítězslavy Kaprálové © 2012