Základní umělecká školaVítězslavy KaprálovéPalackého 70, 612 00 Brno
 

Skladba

Cílem studia je rozvíjení hudebního vnímání a vlastního tvořivého přístupu k hudbě, což mimo jiné podporuje chápání hudební teorie a její používání v praxi. Poslechové hodiny a rozbory skladeb seznamují žáka s díly skladatelů všech stylových období a různých stylů hudby. Použitím počátečních improvizačních her a drobných kompozičních pokusů převádí žák své představy do hudby. Hudební fantazii zachycuje tvořením skladeb, písní a hudebních ilustrací textu. Postupně přechází k používání větších skladebných forem pro jeden a více nástrojů a realizuje hlubší znalosti hudební teorie. Žáci, kteří nehrají na akordický nástroj, mají k dispozici také klavír, který využívá notaci v basovém i houslovém klíči a zlepší orientaci v harmonii. Své práce žák prezentuje na veřejném vystoupení, na soutěžích a ve spolupráci s dalšími obory ve škole.

Přípravné studium

Studium přípravné hudební výuky je určeno dětem od 5 do 7 let. Je zaměřeno na zpěv lidových a umělých dětských písní, spojený s pohybovým a výtvarným projevem. Dále si děti osvojí základní rytmy, čtení a psaní not a jsou schopny krátkého společného vystoupení. Výuka je realizována kolektivně.

Podle věku a zkušeností nejmladších žáků je studium členěno do tří učebních plánů:

Učební plán I. – PHV C
- je určen pro děti předškolního věku
- studium je dvouleté, ve druhém roce se děti věnují kromě hudební výchovy také přípravné hře na zvolený hudební nástroj (viz přípravné studium příslušného studijního
zaměření)

Učební plán II. – PHV B
- je určen dětem školního věku, které se od samého začátku hudebního vzdělávání
současně věnují i hře na zvolený hudební nástroj

Učební plán III. – PHV A
- je určen dětem školního věku, které začínají hrát na nástroj až od II. pololetí školního roku.

Speciální hudební nauka

Výuka je určena žákům, kteří se chtějí zodpovědně připravit k talentovým přijímacím zkouškám na střední, vyšší a vysoké umělecké a pedagogické školy s hudebním zaměřením, a pro žáky, kteří mají zájem rozšířit svoje hudebně teoretické a hudebně historické znalosti, zdokonalit se ve zpěvu, intonaci a sluchové analýze, a přitom nepomýšlejí na profesionální uměleckou dráhu. Stanou se však odborně poučenými amatéry, jež najdou uplatnění v amatérských pěveckých sborech, orchestrech, kapelách, lidových cimbálových souborech i při provozování hudby na kůrech kostelů. Také se zintenzivní jejich prožitek poslouchané hudby.

Učebnice do hudební nauky

Učebnice do PHV:
M. Vozár: Pojďme si hrát

Učebnice HN:
M. Vozár: Hudební nauka pro ZUŠ (dle daného ročníku)

Hudební teorie a praxe

V průběhu pětiletého studia žáci získají všestranné teoretické znalosti a povědomí o historickém vývoji hudby a charakteristice různých stylových období. Poslechem reprodukovaných skladeb se naučí citlivě vnímat hudbu, vyjádřit a obhájit na ni svůj názor. Osvojí si praktické dovednosti v intonaci, rytmu, sluchové analýze a zdokonalí se v pěveckém projevu. Vědomosti i praktické zkušenosti uplatní při studiu hry na nástroj či zpěvu a stanou se z nich odborně poučení posluchači hudby.

ZUŠ  - Vítězslavy Kaprálové © 2012