Základní umělecká školaVítězslavy KaprálovéPalackého 70, 612 00 Brno
 

Hra na zobcovou flétnu

Zobcová flétna se řadí mezi nejoblíbenější a nejpočetněji zastoupené nástroje v rámci výuky na ZUŠ. Její předností je především zdánlivě snadná ovladatelnost, malé rozměry a také nízká pořizovací cena. Těžiště repertoáru zobcové flétny leží v hudbě barokní. V současné době však nástroj zažívá velkou renesanci a uplatňuje se v mnoha žánrech i v soudobé hudbě.

Hra na příčnou flétnu

Příčná flétna se svou stavbou a zvukovými vlastnostmi řadí mezi dřevěné dechové nástroje, ačkoli je v dnešní době vyráběna výhradně z kovů. Získala si svou oblibu, neboť její využití je velmi široké. Studiem hry na příčnou flétnu získávají žáci možnost uplatnění buďto zájmové nebo profesionální. Flétnisté mohou vyniknout v sólovém projevu či komorní hře, tento nástroj je také tradičně zastoupen ve všech symfonických a dechových orchestrech, komorních seskupeních a v kapelách různých stylů a žánrů.

Hra na saxofon

Saxofon je pro svou krásnou barvu tónu, která působí jako souznění tónu klarinetu a hoboje, velmi oblíben. Má široké uplatnění počínaje hrou v tanečních orchestrech, symfonických tělesech, přes nejrůznější komorní a jazzová seskupení až po hru sólovou. Studium hry na saxofon umožňuje žákům získat základy vzdělání a uplatnění v zájmové či profesionální činnosti, což je samozřejmě podmíněno talentem a individuálním snažením a zaujetím žáka.

Hra na fagot

Fagot, jehož název pochází z italštiny „il fagotto“ a v překladu znamená svazeček, otýpka, vznikl v polovině 16. století v italské Ferraře. Jeho velký tónový rozsah (3,5 oktávy), magické výšky, podmanivě medový střední rejstřík i syté basové tóny jej předurčují k sólové, komorní a orchestrální hře. Byl a je oblíbeným nástrojem mnoha světových skladatelů. Studium hry na fagot vede k osvojení základů hry na tento nástroj v různých stylech a žánrech a získání hudebních schopností pro praktické možnosti uplatnění.

Hra na lesni roh

Lesní roh je pro svou specifickou krásnou barvu tónu, která je nejbližší lidskému hlasu, velmi oblíben, protože jako jeden z mála se zvukově nejlépe pojí s ostatními nástroji. Ovládnutí tohoto dechového žesťového nástroje patří k jednomu z nejobtížnějších. Má velmi široké uplatnění počínaje hrou v orchestrech přes nejrůznější komorní ansámbly až po hru sólovou. Studium hry na lesní roh umožňuje žákům získat základy vzdělání a uplatnění v zájmové či profesionální činnosti, což je samozřejmě podmíněno schopnostmi, dovednostmi a pílí žáka.

Hra na klarinet

Klarinet je mezi dřevěnými dechovými nástroji vývojově nejmladší, díky velkému tónovému rozsahu a charakteristickému tónu si ale brzy získal oblibu jak v sólovém projevu, tak v orchestrech a komorních souborech. Studium hry na klarinet vede k osvojení základů klarinetové hry v různých stylech a žánrech a získání hudebních schopností pro široké možnosti uplatnění.

Hra na trubku

Trubka je jedním z nejčastěji používaných dechových žesťových nástrojů a je z nich v nejvyšším zvukovém rejstříku. Má lesklý průrazný tón. Dříve byla užívána jako nástroj signální - zahájení boje či různých slavnostních příležitostí. Dnes má široké uplatnění prakticky ve všech hudebních žánrech, především jako nástroj sólový a orchestrální. Studiem hry na trubku získá žák základy hudebního vzdělání a možnost uplatnění v zájmové nebo profesionální rovině.

ZUŠ  - Vítězslavy Kaprálové © 2012