Základní umělecká školaVítězslavy KaprálovéPalackého 70, 612 00 Brno
 

Hra na bicí nástroje

Bicí nástroje patří mezi nejstarší a nejpočetnější hudební nástroje. Jsou základním hudebním elementem ve většině hudebních stylů. Velkou tradici a význam mají jak v hudbě primitivních národů, tak i v hudbě moderní tzv. vážné nebo populární. Studium hry na bicí nástroje umožňuje žákům získat základy vzdělání a uplatnit se především v zájmové činnosti, eventuálně v profesní. Cílem studia je rozvoj muzikality, hudební představivosti a výchova k estetickému hudebnímu cítění.

ZUŠ  - Vítězslavy Kaprálové © 2012