Základní umělecká školaVítězslavy KaprálovéPalackého 70, 612 00 Brno
 

Hra na akordeon

Akordeon je nástroj, který má v hudební praxi uplatnění nejen jako nástroj sólový, ale zejména jako součást komorních seskupení. Jeho kořeny jsou především v taneční a jazzové hudbě (tango, valse musette, bossa nova, boogie-woogie, blues). Studium hry na akordeon umožňuje žákům získat základy vzdělání jak v sólové, tak komorní hře a uplatnit se především v zájmové nebo i v profesionální činnosti. Cílem je rozvoj muzikality, hudební představivosti a výchova k estetickému hudebnímu cítění.

Galerie 2013

Výsledková listina okresního kola národní soutěže ve hře na akordeon 2013

Akordeon sólo  
 
0.kategorie:  
1. MÍSTO postup   Antlová Hana   p. uč. P. Zámečník  
1. MÍSTO postup   Sieberová Kateřina   pí uč. K. Šmahelová  
1. MÍSTO postup   Válek Martin   pí uč. J. Sapáková  
 
4. kategorie  
1. MÍSTO postup   Dvořáková Lucie   p. uč. P. Zámečník  
 
6. kategorie  
1. MÍSTO postup   Antlová Petra   p. uč. P. Zámečník  
1. MÍSTO postup   Pavlus Ján   p. uč. P. Zámečník  
 
8. kategorie  
1. MÍSTO postup   Morysová Lucie   pí uč. J. Sapáková  
 
Akordeon – komorní hra  
 
B.II. kategorie  
1. MÍSTO postup   Duo Aire   p. uč. P. Zámečník  
 
B.III. kategorie  
1. MÍSTO postup   Tango Quartetto Re. Campo   p. uč. P. Zámečník  
 
Všem žákům a jejich pedagogům blahopřejeme k úspěchu!  
ZUŠ  - Vítězslavy Kaprálové © 2012